Η εταιρεία μας

Ειδήσεις

Εταιρικά νέα

th_foto_group_roca_com2.jpg

Με τη συμφωνία αυτή, η οποία εκκρεμεί να επικυρωθεί από τις αρχές ανταγωνισμού, ο Όμιλος Roca, που δραστηριοποιείται σε 170 χώρες και διαθέτει 85 εργοστάσια, θα ενισχύσει την παρουσία του σε μια κατηγορία προϊόντων όπου η Sanit είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στη Γερμανία και η πέμπτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Σύμβουλος του Ομίλου Roca για τη συμφωνία αυτή ήταν η εταιρεία Alantra, ενώ νομικός σύμβουλος η εταιρεία Allen & Overy.

Με τη συμφωνία αυτή, η οποία εκκρεμεί να επικυρωθεί από τις αρχές ανταγωνισμού, ο Όμιλος Roca, που δραστηριοποιείται σε 170 χώρες και διαθέτει 85 εργοστάσια, θα ενισχύσει την παρουσία του σε μια κατηγορία προϊόντων όπου η Sanit είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στη Γερμανία και η πέμπτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Σύμβουλος του Ομίλου Roca για τη συμφωνία αυτή ήταν η εταιρεία Alantra, ενώ νομικός σύμβουλος η εταιρεία Allen & Overy.

Ο κλάδος των συστημάτων εντοιχισμού, που περιλαμβάνει εντοιχισμένα καζανάκια, διακόπτες με διακοπή και πλαίσια στήριξης, αναπτύσσεται ταχύτατα με βασικό οδηγό την αύξηση της χρήσης των επίτοιχων λεκανών. Σήμερα, η παγκόσμια αγορά στον τομέα αυτό στον οποίο ηγείται η Γερμανία, διευρύνεται σημαντικά σε όλες τις χώρες σύμφωνα με τις τρέχουσες προτιμήσεις των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν ολοένα και περισσότερο λύσεις που προάγουν την εξοικονόμηση χώρου, την υγιεινή και την άνεση.

Η Sanit, που ιδρύθηκε το 1945 και έχει την έδρα της στην πόλη Eisenberg, αποτελεί τμήμα της Aliaxis, ενός παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των προηγμένων συστημάτων σωληνώσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες. Η εταιρεία διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες στη Γερμανία, στις πόλεις Eisenberg, Rödental και Wittenberg. Οι μονάδες αυτές απασχολούν 378 εργαζόμενους και εξάγουν τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 70 χώρες. Πέρα από τις προαναφερθείσες κατηγορίες προϊόντων, οι μονάδες αυτές κατασκευάζουν αξεσουάρ και άλλο συμπληρωματικό εξοπλισμό αναγκαίο για τη συναρμολόγηση και τοποθέτηση προϊόντων στον χώρο του μπάνιου. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 74 εκατομμύρια ευρώ το 2020.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου Roca για τη δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων κατασκευής των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων για τον χώρο του μπάνιου, η Sanit θα αποτελέσει το κέντρο ανάπτυξης των συστημάτων τοποθέτησης της Roca.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Roca Albert Magrans, τόνισε τις θετικές συνέργειες που θα προκύψουν από την κίνηση αυτή: «Η απόκτηση της Sanit είναι ένα θεμελιώδες στρατηγικό βήμα για την ένταξη των προϊόντων μας σε ολοκληρωμένες λύσεις για τον χώρο του μπάνιου και την ενσωμάτωση τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο την ηγέτιδα θέση που κατέχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Η Roca ενισχύει το παγκόσμιο αποτύπωμά της με την απόκτηση της Sanit

Η γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή εντοιχισμένων καζανακίων και συστημάτων εντοιχισμού, διαθέτει τρία εργοστάσια.