Καινοτομία

Καινοτομία

Στοίχημά μας από τη σύλληψη του προϊόντος έως την παραγωγή, το logistics και τη διανομή

Στη Roca πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο προοδευτικής ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης οποιασδήποτε δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής σε όλες τις θυγατρικές μας και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Roca στηρίζει την καινοτομία, από τη σύλληψη του προϊόντος και τον σχεδιασμό έως την παραγωγή, το logistics και τη διανομή. Η τεχνολογική υπεροχή εκτείνεται σε όλα μας τα εργοστάσια ανά τον κόσμο, διευκολύνοντας τη δημιουργία συνεργιών και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας καθ' όλη τη διαδικασία παραγωγής. Με βάση την πλούσια εμπειρία που έχει αποκομίσει απ' όλα τα κέντρα παραγωγής μας, το τμήμα τεχνολογίας της Roca επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην τελειοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης και κατασκευής νέων προϊόντων, ώστε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στις βιομηχανικές και τεχνολογικές διαδικασίες.

Με τη συνεχή τεχνολογική καινοτομία, η Roca επιδιώκει έναν και μοναδικό στόχο: να προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Για τον λόγο αυτό, τα τμήματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας εξετάζουν διεξοδικά τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κοινωνίας ώστε τα προϊόντα της εταιρίας να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς. Αυτή η διαδικασία προσαρμογής δεν πραγματοποιείται μόνο με γνώμονα την αισθητική και το σύγχρονο ύφος, αλλά έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η εταιρεία μας