Εργαστήριο καινοτομίας (Innovation Lab)

Εργαστήριο καινοτομίας (Innovation Lab)

Η Roca πρωτοπορεί στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης

Η Roca πρωτοπορεί στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης
Η Roca Innovation Lab αποτελείται από μια δυναμική ομάδα σχεδιαστών με διεπιστημονική και διεθνή εμπειρία στόχος των οποίων είναι η δημιουργία καινοτόμων προτάσεων που υπερβαίνουν τον τυπικό σχεδιασμό.

Η ομάδα είναι μέρος του Κέντρου Σχεδιασμού της Roca (Roca Design Center), αν και δραστηριοποιείται σε διαφορετική τοποθεσία, εφαρμόζοντας διαφορετικές διαδικασίες και χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με εναλλακτικό τρόπο. Σκοπός της είναι η αναζήτηση λύσεων σε σημερινές ανάγκες του μπάνιου που δεν είναι ακόμη σε θέση να καλύψουν τα υφιστάμενα προϊόντα του καταλόγου μας.

Αυτή η αναζήτηση νέων λύσεων στηρίζεται στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών μας, αλλά και στις ενδείξεις που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε ποιες παράμετροι θα διαμορφώσουν την κοινωνία μας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Πτυχές όπως η αειφορία, η γήρανση του πληθυσμού, οι νέοι τρόποι ζωής και, γενικά, κάθε τάση που θα μπορούσε να επηρεάσει τα μέλη της κοινωνίας μας και τις κατοικίες τους, αλλά και οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τις ανάγκες τους όσον αφορά τον χώρο του μπάνιου, υπόκεινται σε έρευνα και αποτελούν μόνιμο μέλημα του Εργαστηρίου Καινοτομίας της Roca.

Εκτός από την παροχή εννοιολογικών λύσεων για τον χώρο του μπάνιου, το Εργαστήριο Καινοτομίας διοργανώνει διατμηματικές συνεδρίες εργασίας που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και παρέχουν στήριξη σε άλλες πρωτοβουλίες της εταιρείας, στις οποίες οι λιγότερο συμβατικές απόψεις μπορούν να προσδώσουν αξία στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Συνολικά, η αποστολή του Εργαστηρίου Καινοτομίας της Roca είναι να συμβάλλει στη διαφοροποίηση των προϊόντων της Roca, κάτι το οποίο δημιουργεί σαφή οφέλη για τους πελάτες μας αλλά και καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες για την εταιρεία μας. Με το Εργαστήριο Καινοτομίας, η Roca δεσμεύεται για ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο μέλλον σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο οι προκλήσεις γίνονται καθημερινά όλο και πιο απαιτητικές.

Η εταιρεία μας